Правові положення

Веб-сайт Visa захищений законом про авторське право; 1996-2002 рр., Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International Service Association), (США).

Вступ
Корпорація «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International Service Association), (США) заявляє про те, що веб-сайт www.visa.com.ua і пов'язані з ним (сукупно іменовані «веб-сайти Visa») призначені для особистого ознайомлення з наданими на них матеріалами та їхнього вивчення. Не забороняється переглядати зміст веб-сайту, завантажувати дані, вступати в діалог або іншим чином використовувати зазначений веб-сайт. У той же час не слід випускати з виду, що доступ на веб-сайт Visa обумовлений дотриманням зазначених нижче правил (див. «Правила») і відповідного законодавства. Відвідуючи і використовуючи веб-сайт Visa, ви безумовно та беззастережно приймаєте згадані вище правила, і погоджуєтесь з тим, що у разі будь-якого конфлікту інтересів ці правила переважають над усіма іншими угодами з Visa.

Visa має право у будь-який час переглянути ці правила, розмістивши їхню нову редакцію на веб-сайті. Правила в новій редакції є обов’язковими для виконання і тому ми рекомендуємо вам час від часу знайомитися зі змістом цієї сторінки.

Visa залишає за собою право, без зобов’язання зі свого боку, направляти будь-які повідомлення і з будь-якої причини видаляти будь-який змістовний матеріал з цього веб-сайту та відмовляти в доступі до цього веб-сайту або частини його будь-якому користувачеві або користувачам.

Завантаження
Якщо інше не обумовлене особливо, ви можете завантажити представлений на веб-сайті Visa матеріал виключно для особистого використання, яке не передбачає вигоди; ви не маєте права поширювати, видозмінювати, передавати, багаторазово користуватися будь-яким змістовним матеріалом, що знаходиться на веб-сайті Visa, у будь-яких суспільних або комерційних інтересах без письмової на те згоди Visa або вказаної на вибір Visa будь-якої третьої сторони. Ви зобов’язані зберегти посилання на авторські права та інші права власності у всіх завантажених та/або скопійованих матеріалах. Під час будь-якого копіювання матеріалу, що знаходиться на веб-сайті Visa, і його поширення з будь-якою метою, також слід наводити ці правила.

Авторські та інші права

Вам слід виходити з того, що весь зміст веб-сайту Visa захищений авторським правом, якщо інше не обумовлено особливо, і не повинен використовуватися способом, що відрізняється від зазначеного в правилах, або ж з явної на те згоди Visa, викладеної у письмовій формі, або вказаної на вибір Visa третьої сторони. Visa не дає гарантій і запевнень у тому, що використання вами матеріалів, представлених на веб-сайті Visa, не становитиме порушення прав третіх сторін. Усі продукти, послуги, програми та технології, опис яких наведено на веб-сайті Visa, можуть бути об’єктом інших прав власності (включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на торгові знаки та патентні права), що належать Visa. Цим Visa залишає за собою будь-які такі права, детально не обумовлені в цьому документі.

Зображення людей і місць, розміщені на веб-сайті Visa, або є власністю, або використовуються Visa за згодою власника. Використання цих зображень вами або будь-якою іншою стороною не допускається, якщо інше не обумовлено в правилах або в якому-небудь іншому розділі веб-сайту Visa. Кожне несанкціоноване використання згаданих зображень може стати порушенням законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативні акти про конфіденційну і відкриту інформацію, та інших правових норм і положень.

Будь-які продукти, послуги, програми та технології, що описуються у будь-якому документі, розміщеному Visa на цьому веб-сайті, можуть служити предметом інших прав інтелектуальної власності, що належать Visa. Будь-які такі права, що окремо не обумовлюються у цьому документі, Visa залишає за собою.

Товарні знаки

Товарні знаки, логотипи та знаки обслуговування (сукупно іменовані «Товарні знаки»), показані на веб-сайті Visa, є зареєстрованими та незареєстрованими товарними знаками Visa та інших сторін. Товарні знаки VISA®, Three Bands Design Mark® («трикольорова смужка»), CLASSIC®, Comet Design Mark® («комета»), Dove Design Mark® («голубка»), ELECTRON®, ENTREE®, Impulse Design Mark® («імпульс»), INTERLINK®, Network Design Mark®, PLUS®, PLUS Design Mark®, та It's Everywhere You Want To Be® є зареєстрованими товарними знаками Visa в США та інших країнах (умовні позначення товарних знаків на веб-сайті Visa вказують на федеральну реєстрацію цих знаків у США). Ніякі елементи змісту веб-сайту Visa не повинні розумітися як надання ліцензії або права, у порядку презумпції, позбавлення права заперечення або в іншому порядку, на використання будь-яких товарних знаків, показаних на веб-сайті Visa, без виданого письмового дозволу Visa або третьої сторони, що є власником зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або будь-якого іншого матеріалу, розміщеного на веб-сайті Visa, не допускається. Visa примусово здійснює свої права інтелектуальної власності, у тому числі шляхом цивільного та кримінального судочинства.

Відсутність гарантій

Не надається ніяких гарантій щодо того, що будь-яка інформація або послуга, що надається на цьому веб-сайті або зазначена посиланням на цьому веб-сайті, є точною або має нормальну ринкову якість; що така інформація або послуга відповідає будь-якій вашій конкретній меті або потребі, і що ця інформація або послуга не є порушенням будь-яких прав третіх сторін. За винятком будь-яких явно викладених або зазначених посиланнями на цьому веб-сайті гарантій, якщо такі є, уся така інформація і послуги надаються на умовах «як є» з усіма недоліками, і вся повнота ризику щодо задовільної якості, функціональності, точності та сумлінності лежить на користувачеві.

Це положення означає, що Visa застосовує розумні заходи для того, щоб розмістити точну й актуальну інформацію на веб-сайт Visa; Visa не гарантує і не дає запевнень щодо точності такої інформації. Visa має право час від часу додавати, змінювати або виправляти будь-яку інформацію, продукти, послуги, програми та технологію, опис яких наведено на веб-сайті Visa, без попереднього повідомлення. Visa не бере на себе відповідальність і зобов’язання за будь-які помилки або пропуски у змісті веб-сайту Visa.

Це значить, що фактично ви користуєтесь веб-сайтом Visa на власний ризик. Ні Visa, ні будь-яка третя сторона, що бере участь у розробці, створенні й експлуатації веб-сайту Visa, не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки, що мали місце у зв'язку з вашим відвіданням або використанням веб-сайту Visa. Наприклад, Visa не несе відповідальності та не відповідає за збиток та будь-які комп’ютерні віруси, які можуть вплинути на ваше комп’ютерне обладнання або іншу власність через ваше відвідання, використання чи завантаження інформації з веб-сайту Visa. Просимо врахувати, що законодавство не завжди допускає виключення передбачуваних гарантій, тому деякі з викладених вище положень можуть у вашому випадку не застосовуватися.

Посилання

Visa не розглядала всі веб-сайти, посилання на які містяться на веб-сайті Visa, і сам факт наявності таких посилань не свідчить про узгодження чи схвалення якого-небудь матеріалу, що міститься на згаданих веб-сайтах. Visa не несе відповідальності за зміст будь-якого веб-сайту, посилання на який містяться на веб-сайті Visa; ви переходите на ці веб-сайти із сайту Visa на власний ризик.

Юридична довідка

Ці правила регламентуються і розуміються згідно із застосовним законодавством і законодавством України.

Нездатність Visa скористатися будь-яким своїм правом згідно із законодавством, що застосовується, не є відмовою від використання цього права в майбутньому. Якщо яке-небудь положення правил визнається судом відповідної юрисдикції недійсним, то ви, Visa і згаданий суд вживає заходи для того, щоб здійснити намір, висловлений у цьому положенні, причому решта положень правил залишаються дійсними повною мірою.

Законодавство США та закони про контроль над експортом визначають умови експорту і реекспорту технологій, створених у Сполучених Штатах і зазначених іноземних державах. Ви зобов’язані дотримуватися застосовних вимог згаданих законів і правил, і зобов’язуєтеся не передавати, прямо чи опосередковано, за допомогою електронних засобів або іншим способом, будь-який змістовний матеріал або програмне забезпечення з веб-сайту Visa якимось іншим країнам або іноземним громадянам «у порушення» зазначених законів і правил.

Просимо врахувати, що веб-сайт www.visa.com.ua експлуатується Корпорацією «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (Visa International Service Association), (США), а не численними фінансовими установами, що емітують платіжні картки Visa. Ніякі умови жодних угод між утримувачем картки Visa та фінансової установи, яка її емітувала, не впливають на і не пов’язані з цими правилами відвідання веб-сайту.

Також просимо вас ознайомитись з наведеним далі розділом «Захист інформації особистого  характеру» під час відвідання вами веб-сайту Visa.