Офіційні Правила проведення Акції «Даруємо мерч у рамках фандрейзингової ініціативи «Небайдужі рятують серця дітей»

1. Терміни та загальні положення правил

 Цими офіційними правилами (далі – Правила) Акції «Даруємо мерч у рамках фандрейзингової ініціативи «Небайдужі рятують серця дітей» (далі – Акція) визначено порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повну й беззастережну згоду учасника зі всіма умовами цих Правил. 

1.1. Мета Акції: Акція «Даруємо мерч у рамках фандрейзингової ініціативи «Небайдужі рятують серця дітей» проводиться з метою популяризації Благодійної акції «Рятуємо дитячі серця, бо небайдужі» для підвищення зборів благодійних грошових пожертвувань (донатів) фізичних та юридичних осіб для подальшої  закупівлі за їх рахунок 10 інкубаторів інтенсивної терапії для недоношених і глибоко недоношених новонароджених, а також новонароджених, які потребують проведення медичних маніпуляцій в умовах стабільного середовища.

1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком територій, що визнані як тимчасово окуповані, територій, на яких ведуться бойові дії).

1.3. Період проведення Акції: Акція проводиться в період з 00:00 години 05.05.2023 до 23:59 години 11.05.2023 (включно) за Київським часом.

1.4. Організатор Акції: ТОВ «АКР ГРЕЙП» (04071, Kyiv, Ukraine/ Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,літера А, офіс 2, код ЄДР: 43494653,  LLC «CSA GRAPE»).

1.5. Партнер Акції: «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», місцезнаходження: США,  900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775.

1.6. Виконавець 1 Акції: ТОВ «АКР ГРЕЙП» (04071, Kyiv, Ukraine/ Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,літера А, офіс 2, код ЄДР: 43494653,  LLC «CSA GRAPE», тел.: +380666933285). 

Виконавець 2 Акції: ТОВ "ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА", місцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, ідентифікаційний код юридичної особи 38536556, тел.: 044 451-84-33. Представник: Ткач Олександра ([email protected]).

1.7. Заохочення Акції: 10 подарунків у формі наборів мерчу (кепка та футболка з символікою TVORCHI), які надаються Виконавцем 2 з метою популяризації Благодійної акції «Рятуємо дитячі серця, бо небайдужі». 

1.7.1. Організатор залишає за собою право збільшити/зменшити кількість Заохочень. Заохочення можна отримати 1 раз. 

1.7.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

1.7.3. Організатор, Виконавці не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання.

1.7.4. Відповідальність Організатора, Виконавців обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.

1.7.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків та зборів із Заохочення, зокрема податку на доходи фізичних осіб та військового збору, здійснюються Виконавцем 2 Акції відповідно до законодавства України.

1.7.6. Організатор, Виконавці мають право:

  • відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
  • відмовити в наданні відповідного Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно з цими Правилами.

1.8. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, усвідомлює, що:

  • таке Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
  • отримання Заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення Акції. Організатор, Виконавці не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Заохочення Акції.

1.9. Учасники: громадяни України та не громадяни України, яким на час проведення Акції виповнилося 18 років, що погоджуються з умовами Акції і надали згоду на опрацювання персональних даних у порядку, визначеному в цих Правилах.

Учасниками не можуть бути й не визнаються власники та/або працівники Виконавця та Організатора, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей. 

1.10. Переможець: Учасник, який виконав всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах та здобув право на отримання Заохочення Акції, яке зазначене в п. 1.7.

1.11. Офіційна сторінка Акції: ці Правила буде оприлюднено для публічного доступу за такою інтернет-адресою: https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/rules-receiving-merch-nebayduzhi.html.

1.12. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) Акції, опублікувавши повідомлення про відповідні зміни Правил і нову версію Правил на Офіційній сторінці. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил на Офіційній сторінці. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

2. Учасники Акції

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України;

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність і добросовісність участі такого Учасника в Акції;

2.1.4. зазначати повні, коректні й правдиві відомості, визначені в цих Правилах.

2.2. Надання Учасником некоректних/недійсних/неправдивих/чужих даних, зокрема вигаданих, звільняє Організатора/Виконавців від обов’язку вручити/надіслати Заохочення.

2.3. Організатор/Виконавці не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.

2.4. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами та свою цілковиту й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмову Учасника від їх належного виконання вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил така особа втрачає право на отримання Заохочення й будь-якої компенсації, навіть за умови виконання всіх інших Правил.

3. Порядок участі в Акції

3.1. Щоб узяти участь в Акції і отримати Заохочення, Учасник має протягом періоду Акції здійснити наступні дії:

  • підписатись на @visaua_official  та @tvorchi_official в соціальній мережі Інстаграм;
  • відмітити друга у коментарях. 

Кожний Учасник може брати участь в Акції 3 (три) рази, та може бути визначений Переможцем 1 (один) раз. 

3.2. Визначення Переможців Акції Виконавцем 1 здійснюється 12.05.2023 у прямому ефірі (в сторіз) на інстаграм-сторінці Visa - @visaua_official.

Визначення переможця здійснюється шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org https://www.random.org відповідно до ідентифікаційних даних, які були вказані Учасниками в їх профілі Інстаграм.

Разом з основними 10 Переможцями визначаються 5 резервних Переможців.

Учасник може отримати Заохочень лише 1 (один) раз.

3.3. Резервні переможці матимуть можливість отримати Заохочення у випадку неможливості вручення Заохочення основному Переможцю, та/або відмови від нього основного Переможця. 

3.4. Результати визначення Переможців/Резервних Переможців є остаточними та оскарженню не підлягають.

3.5 Обов’язок Виконавця 2 по наданню Заохочення вважається виконаним з моменту передання Виконавцем 2 Заохочення службі кур’єрської доставки для надсилання на адресу, вказану Переможцем. У разі відмови Переможця від отримання Заохочення, неотримання Переможцем Заохочення або невчинення Переможцем інших дій, необхідних для отримання Заохочення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оголошення переможців Акції, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення.

3.6. Інформацію про перемогу в Акції, Заохочення, яке отримує Переможець, та інші деталі отримання Заохочення представники Виконавця 1 надають кожному Переможцю окремо. Після надання вказаної інформації Переможцям, отримання від Переможців необхідної інформація для відправки Заохочень, Виконавець 2 здійснює відправку Заохочень Переможцям.

4. Обмеження

4.1. Організатор, Виконавці не відповідають за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ним із будь-яких причин, які не залежать від Організатора, Виконавців.

4.2. Отримати Заохочення може лише Учасник, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції і угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.

4.3. Якщо Учасник із якихось причин не може отримати Заохочення, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

4.4. Учасники відповідають за коректність наданої інформації (зокрема й інформації щодо контактного телефону, ПІБ, даних для відправки Заохочення).

4.5. Виконавці/Організатор, а також залучені ними треті особи, звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції й інших непідвладних контролю з боку Виконавців/Організатора обставин.

4.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець 1 Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця 1 Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 

4.7. Організатор та Виконавці мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за Правилами.

5. Персональні дані

5.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності й наслідків, пов’язаних із можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.

5.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Організаторові й Виконавцям на збирання, зберігання та опрацювання (як ці терміни визначено законодавством) наданих персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по-батькові, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що може надавати Переможець для отримання Заохочення (далі – Персональні дані) для ідентифікації Переможця й оподаткування Заохочень, вручених Переможцю, і на передавання таких даних Організаторові/Виконавцям. Опрацювання Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, які стосуються здоров’я або статевого життя, – не здійснюють. Персональні дані Переможця Організатор/Виконавці може використовувати з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема шляхом передавання третім особам). Крім того, кожен Учасник, беручи участь в Акції, надає Організаторові й Виконавцям пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації (зокрема його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламних) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, таке використання Організатор/Виконавці жодним чином не відшкодовуватимуть. Надання такої згоди розглядається в розумінні статей 296, 307 і 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5.3. Переможець на вимогу Організатора, Виконавців додатково зобов’язується надати письмову згоду на опрацювання Персональних даних, згода на опрацювання яких надана відповідно до п. 5.2 Правил шляхом взяття участі в Акції. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані Організатор і Виконавці використовують винятково з метою проведення Акції та протягом періоду Акції.

5.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що від початку його участі в Акції його належно повідомлено про мету збору Персональних даних; склад і зміст зібраних даних; права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; осіб, яким передають його дані.

5.5. Окрім Персональних даних, які передають згідно з умовами Акції, Організатор/Виконавці не відповідає за захист будь-яких інших даних, опублікованих Учасником у соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення Персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Організатор/Виконавці не відповідають за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких Персональних даних.